Hmmm… Braai…

While I don’t know who actually wrote this, like most such bon mots it’s made even more amusing due to the fact that it contains more than just a grain of truth…

Vleisbraai is die enigste tipe kosmaak wat ‘n ware man sal doen. Wanneer ‘n man besluit om te braai, word die volgende ketting-reaksie aan die gang gesit:

 1. Die vrou gaan koop die kos.
 2. Die vrou maak die slaai, pap en sous.
 3. Die vrou gooi speserye op die vleis, sit dit in ‘n bak saam met die nodige braai-gereedskap en souse en vat dit na die man wat langs die braaier rondsit met ‘n dop in sy hand.
 4. Belangrik: Die man plaas die vleis op die rooster…
 5. Die vrou gaan na binne om die borde en eetgerei reg te kry.
 6. Die vrou kom uit om die man te vertel dat die vleis besig is om te verbrand. Hy bedank haar en vra of sy nog ‘n dop sal gooi terwyl hy die situasie onder beheer bring.
 7. Weer belangrik: Die man verwyder die vleis van die rooster en gee dit vir die vrou aan.
 8. Die vrou sit al die kos gereed op die tafel.
 9. Na ete dek die vrou die tafel af en was al die skottelgoed.
 10. Almal bedank die man vir die heerlike braai-poging.

Later vra die man of sy vrou darem haar “aandjie af” geniet het. Wanneer hy die reaksie op haar gesig sien, besluit hy daar is ook niks wat sommige vrouens tevrede sal stel nie!


Braaing meat is generally the only type of food preparation a real man would do. When a man decides to braai, the following chain reaction takes place:

 1. The woman goes to buy the food.
 2. The woman makes salads and “pap en sous”.
 3. The woman prepares the meat, puts it into a container with the braai-tools and spices and takes it to the man who is sitting next to the braai fire with a drink in hand.
 4. Important: The man puts the meat on the grill…
 5. The woman goes back inside to prepare the crockery and cutlery.
 6. The woman comes back outside to tell the man that the meat’s busy burning. He thanks her and asks her to pour him another drink while he brings the situation back under control.
 7. Important again: The man removes the meat from the grill and gives it to the woman.
 8. The woman puts the food out on the table.
 9. After the meal the woman clears the table and does the dishes.
 10. Everybody thanks the man for the wonderful braai.

Later the man asks the woman if she at least enjoyed her evening off. When he notices the expression on her face he decides that nothing could ever satisfy certain women!

2 thoughts on “Hmmm… Braai…”

Comments are closed.